slika utovarivača
Javni poslovi i
Odnosi sa vladom

Relevantne usluge

Međunarodni odnosi sa javnošću

Dovoljno je izazovno za manevriranje domaćim problemima, ali, kako se svijet i dalje više povezuje, predstavlja dodatne prepreke do kojih treba pažljivo krenuti.

Sa dokazanim iskustvom u rješavanju problema u preko desetak zemalja na četiri kontinenta, naš tim ima jedinstveno iskustvo da pomogne u vašim međunarodnim poslovima.

Potpuno razumijemo da su svaka država, svaki grad i svaka kultura nevjerovatno raznoliki - što zahtijeva još raznolikiji set posebno prilagođenih rješenja.

Mapiranje ključnih sudionika

Precizno utvrđivanje i određivanje prioriteta ciljeva vaših napora bit će presudna odrednica da li možete ostvariti svoje ciljeve.

Naš tim će upotrijebiti niz mehanizama za bodovanje kako bi razvio algoritam s više točaka kako bi se precizno identificirali svi donositelji odluka koji će imati ključni utjecaj na vašu stvar.

Međutim, i što je još važnije, kontinuirano ćemo pokretati modele za nadgledanje i ažuriranje ovog mapiranja. To će uvijek osigurati da se ne troše resursi i da smo na najefikasnijem putu do postizanja vaših ciljeva.

Izgradnja koalicije
Lobiranje
iskustvo
Preko
0

Sektori i industrije

en English
X