slika utovarivača

Značaj angažmana mladih u politici

Tinejdžerska generacija u ovoj zemlji su naši sutrašnji lideri. Njihovi politički stavovi oblikovani su jedinstvenim iskustvima i različitim pozadinama, pa je ključno da nauče više o politici i uključe se kako bi mogli usmjeriti svoju energiju ka pozitivnoj promjeni.

Mnogo je prilika da se mladi izlože političkoj atmosferi. Uključivanje u lokalna vijeća mladih ili savjetodavne odbore omogućava tinejdžerima da se sastaju sa lokalnim političarima i eventualno sjede na sastancima gradskog vijeća. Potom im se iz prve ruke daje pogled na način na koji se odluke donose u lokalnoj upravi, što je za njih korisno jer mogu vidjeti kako te odluke imaju direktan utjecaj na njihov život.

Još jedan sjajan način da se uključe su tinejdžeri koji istražuju predstavnika okruga u svom području i raspituju se o praksi u njihovoj kancelariji. Ovi programi stažiranja pružaju mladima izloženost okružnim i zakonodavnim operacijama, kao i aktivnostima rada člana vijeća. Imat će priliku organizirati građanske događaje, provoditi napore u zajednici i druge ključne zadatke.

Mnogo je koristi od uključivanja mladih u politiku. Na primjer, ako se bave politikom, bit će skloniji služiti u svojim zajednicama na područjima kao što su zdravstvo, obrazovanje i dobrotvorni rad. Taj nivo uključenosti nastavit će se kako stare i godine će poboljšati njihovo razumijevanje kako djeluje civilni angažman u našoj zemlji - posebno kada su u stanju glasati, potpisati peticije, pa čak i kandidirati se za vlast.

Angažiranje mladih i tinejdžera u političkom procesu nije samo korisno u kratkom roku, već i postavlja temelje za snažan politički angažman u budućnosti. Ključno je da prepoznaju da su sutrašnji lideri i, imajući to u vidu, više sudjeluju u tome kako izgleda njihova budućnost. Kao njihovi roditelji, učitelji i mentori, trebali bismo im biti podrška u pružanju alata i mogućnosti da nauče i usmjere svoje sudjelovanje u pravom smjeru.

en English
X