εικόνα φορτωτή
Δημόσιες σχέσεις &
Κυβερνητικές σχέσεις

Σχετικές υπηρεσίες

Διεθνείς δημόσιες υποθέσεις

Είναι αρκετά δύσκολο να χειριστεί εσωτερικά ζητήματα, αλλά, καθώς ο κόσμος συνεχίζει να συνδέεται περισσότερο, παρουσιάζει επιπλέον εμπόδια που πρέπει να πλοηγηθούν προσεκτικά.

Με αποδεδειγμένο ιστορικό επίλυσης προβλημάτων σε περισσότερες από δώδεκα χώρες σε τέσσερις ηπείρους, η ομάδα μας είναι μοναδικά έμπειρη για να βοηθήσει με τις διεθνείς σας υποθέσεις.

Κατανοούμε πλήρως ότι κάθε χώρα, κάθε πόλη και κάθε κουλτούρα είναι απίστευτα διαφορετική - απαιτώντας έτσι ένα ακόμη πιο διαφορετικό σύνολο ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων.

Χαρτογράφηση βασικών ενδιαφερομένων

Ο ακριβής προσδιορισμός και η ιεράρχηση των στόχων των προσπαθειών σας θα είναι καθοριστικής σημασίας για το εάν είστε σε θέση να επιτύχετε τους στόχους σας.

Η ομάδα μας θα χρησιμοποιήσει μια σειρά μηχανισμών βαθμολόγησης για να αναπτύξει έναν αλγόριθμο πολλαπλών σημείων προκειμένου να εντοπίσει με ακρίβεια όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που θα έχουν βασική επιρροή στο θέμα σας.

Ωστόσο, και το πιο σημαντικό, θα εκτελούμε συνεχώς μοντέλα για παρακολούθηση και ενημέρωση αυτής της χαρτογράφησης. Αυτό θα διασφαλίζει πάντα ότι δεν θα σπαταληθούν πόροι και ότι είμαστε στον πιο αποτελεσματικό δρόμο για την επίτευξη των στόχων σας.

Συνασπισμός
Lobbying
Εμπειρία
Απέναντι
0

Τομείς & Βιομηχανίες

en English
X